ÜRÜNLER
Bilgi Talep Formu
Ad Soyad
E-posta
Kategori
Mesajınız

PSA Azot Jeneratörü

Kompresörde basınçlandırılmış hava, kurutucu ve özel filtrelerden geçerek bir hava tankında depolanır. Depolanan hava bir regülatörden geçirilerek sabit basınç ve debide INMATEC PSA azot jeneratörüne girer. Inmatec PSA azot jeneratöründe elde edilen saf azot gazı kullanıma hazır halde azot tankında depolanır ve istenilen saflık, basınç ve debide kullanıma sunulur.

 

                                                           


                           

INMATEC Azot jeneratörleri havadan azot gazı üretmek için PSA (Pressure Swing Adsorption) teknolojisini kullanmaktadır.           

                               

INMATEC azot jeneratörü içerisinde CMS (Carbon Molecular Sieve) bulunduran iki adet tanktan oluşmaktadır. Hava şartlandırma ekipmanlarından geçerek basınçlandırılan hava azot jeneratörü birinci tankının altından girip tank içerisindeki tüm CMS’den geçerek jeneratörün üzerinden azot stok tankına saf halde gönderiir. Bu esnada CMS tarafından tutulan oksijen, argon, karbonmonoksit ve diğer gazlar egzoz yoluyla atmosfere bırakılır. Dokunmatik kontrol panosunca set edilen zaman aralığında birinci tankın işlemi bittikten sonra, ikinci tankın altından şartlandırılmış hava girer ve tüm CMS boyunca geçip jeneratörün üzerinden azot stok tankına saf halde gönderilir. Böylece kesintisiz azot gazı üretimi CMS doldurulmuş iki tankın tandem (senkron) çalışmasıyla sağlanmış olur.

 

ÜRÜNLER