ÜRÜNLER
Bilgi Talep Formu
Ad Soyad
E-posta
Kategori
Mesajınız

Yatay Santrifüj Pompalar

DEBEM yatay santrifüj pompalar, hızlı bir şekilde akışkan transfer edilmesi gereken uygulamalarda verimli olarak kullanılabilen, elektrik motorlu ve kapasiteleri 6 ile 75 m3/saat arasında değişen pompalardır. DEBEM yatay santrifüj pompalarda açık fan teklolojisi sayesinde 20 ºC’de, 500 cps viskoziteye kadar her türlü akışkanın transferi mümkündür. PTFE(teflon) özel körüklü  mekanik salmastraya sahiptir. Böylelikle diğer sıradan santrifüj pompalardan farklı olarak motor mili ile fan arasını tamamen kapatarak hem sızdırmazlığı sağlamakta hem de bir çok agresif kimyasalın zarar verdiği motor milini de korumaktadır. Özellikle korazif ve agresif kimyasalların transferinde tercih edilmelidir. Debem yatay santrifüj pompaların transfer edilecek kimyasala göre PP veya PVDF malzeme dozaj kafası seçenekleri mevcuttur. Teflon salmastra her iki modelde de standarttır. 
Sol taraftaki resimde de görüleceği gibi sıradan santrifüj pompalarda sızdırmazlık, yumuşak salmastralar veya diğer metal mekanik salmastralar ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Fakat endüstride kullanılan birçok agresif kimyasal bu malzemelere zarar vererek bir süre sonra bu noktalardan sızıntı yapmaya başlamaktadır. Bu ise gerek proses gerekse insan sağlığı için istenmeyen bir durumdur. DEBEM yatay santrifüj pompalar ise sağ taraftaki resimde görüleceği gibi sızdırmazlığı teflon körüklü tip salmastra ile motor milini de kapatacak şekilde sağlamaktadır. Teflon kimyasal direnci en yüksek malzemelerden biri olduğu için birçok agresif kimyasalda mükemmel sonuç vermekte ve gerek pompa performansı gerekse sızdırmazlık açısından en iyi sonuçları vermektedir.

 

ÜRÜNLER