ÜRÜNLER
Bilgi Talep Formu
Ad Soyad
E-posta
Kategori
Mesajınız

Pnömatik Taşıma Sistemleri

Pnömatik Transfer Nedir?


Granül halde bulunan malzemelerin basınçlı hava veya farklı itici gazlar yardımı ile taşınması veya dozajlanması işlerine pnömatik taşıma  veya pnömatik transport adı verilmektedir. Pnömatik taşıma sisteminin çalışma prensibi, basınçlı hava akımının sahip olduğu kinetik enerjinin transfer edilecek granül yapıdaki ürüne iletilmesi mantığına dayanmaktadır. Pnömatik transfer  proseslerinde basınçlı hava yardımıyla  taşınan her mamül önce hava ile karıştırılır daha sonra havadan ayrıştırılır. Karıştırma işlemi rotary valveler(hava kilidi), yükleme istasyonları ve venturi yardımıyla yapılırken ayrıştırma işlemi ise filtreler yardımı ile yapılmaktadır. Pnömatik transfer sistemlerinin basınçlı hava yardımı ile taşıma yönteminden farklı olarak vakum pompası ile üretilen  vakumun gücünden yararlanılarak gerçekleştirilen taşıma sistemlerine de vakumlu pnömatik taşıma sistemleri adı verilmektedir.  

Pnömatik taşıma sistemlerinin temel ihtiyacı olan basınçlı havayı, sistemin ihtiyaç duyduğu havanın kapasite ve debisine bağlı olaral yan kanallı blower, roots blower veya yüksek debili fanlar ile sağlanmaktadır. Pnömatik taşıma sistemleri her ne kadar basınçlı hava ile transfer edilen ürünün karıştırılıp daha sonra ürünün filtre yardımı ile ayrıştırılması şeklinde gözükse de ciddi anlamda bir mühendislik çalışması ve tecrübe gerektiren bir iştir. Taşınacak tozlar belirli bir basınç ve sıcaklık altında yüksek patlayıcılık özelliği kazanabilmektedir. Son derece masum görünen şeker, un, nişasta gibi ürünler hatalı dizaynı ve seçimle birlikte son derece tehlikeli ürünler haline gelebilmektedir.


Pnömatik Taşıma Sistemlerinin Faydaları

  • Malzemenin homojen halde sevkedilmesi,
  • Transfer edilen üründe kayıp olmaması,
  • Sistemin fazla yer kaplamaması,
  • Dış ortama kapalı olduğu için hijyenik olması,
  • Hareketli parçaların azlığı nedeniyle düşük bakım maliyetleri,
  • Otomasyon ile birlikte ciddi bir iş gücü tasarrufu sağlamaktadır.