Sıfır hava kayıplı ısıtıcılı BVA model kurutucularda rejenerasyon periyodu, hazne içerisindeki basıncın egzoz  valfinin açılarak sıfıra düşürülmesiyle başlar. Daha sonra bir blower veya vakum pompası vasıtasıyla hazne içerisine atmosferik hava akışı sağlanır ve eş zamanlı olarak ısıtıcılar devreye girer. Hazne içerisindeki sıcaklık 170°C’lere kadar yükseltilerek adsorpsiyon malzemesinin tutmuş olduğu su hızlı bir şekilde buharlaştırılarak egzoz valfinden atmosfere atılır. Daha sonra ısıtıcılar devreden çıkarılarak hazne içerisine atmosferik hava akışı devam ettirilir ve yatağın soğuması sağlanır. Soğutma işleminin verimli olması için ortam havasının sıcaklığı oldukça önemlidir. Yüksek ortam sıcaklığı ve yüksek bağıl nemli ortamlarda blower purge (BP) veya closed-loop (BVL) denilen özel seri kurutucuların kullanılması gerekmektedir.

ÜRÜN TABLOSU

DÜZELTME FAKTÖRLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
  • Çalışma Basıncı: 4 – 11 bar
  • Çalışma Sıcaklık Aralığı: 1,5ºC – 42,5ºC
  • Basınç Çiğlenme Noktası:  -40ºC
  • Akış Hızı: 390 – 20.200 Nm3/h
  • Ortalama Basınçlı Hava Tüketimi: %0
UYGULAMA GÖRSELLERİ