RDP Soğutucu Gazlı Kurutucularının Performansı

Basınçlı hava, özel uygulamalarda, yok edilmesi veya kabul edilebilir seviyeye düşürülmesi gereken su, yağ ve partiküller gibi kirleticiler içerir. ISO 8573-1 standardı, bu kirleticiler için havanın saflığı / kalite sınıflarını belirtir. Nem (su buharı içeriği), Çiğlenme Noktası, PDP olarak ifade edilir. Çiğlenme noktası, havanın% 100 neme doyduğu sıcaklıktır. Hava sıcaklığı çiğlenme noktası derecesine düştüğünde, buğulanma meydana gelir. Basınç çiğlenme noktasının + 3 ° C’ye düşürülmesi genellikle soğutucu kurutucularla sağlanır.

RDP soğutucu gazlı hava kurutucuları, suyu basınçlı havadan etkili bir şekilde ayırmak ve basınçlı havanın çiğlenme noktasını + 3°C’ye kadar düşürmek için tasarlanmıştır.

Kurutma, yüksek verimli ve ultra kompakt 3 kademeli ısı eşanjörü içerisinde gerçekleşen soğutma prensibi ile gerçekleştirilir. İlk aşamada (hava-hava ısı eşanjörü) sıcak ve nemli giriş havası, soğuk hava çıkışı tarafından önceden soğutulmaktadır. İkinci aşamada (hava soğutucu akışkan eşanjörü) havanın soğutulması nedeniyle yoğun su yoğuşması meydana gelir.

Tüm yoğunlaştırılmış su, üçüncü aşamada entegre buğu çözücü ile ana basınçlı hava akımından ayrılır. Kanıtlanmış ve sağlam bir tasarım, verimli ve güvenilir çalışma, hızlı kurulum ve kolay bakım sağlar.

KONTROL EKRANI

Kontrol ekranı, gazlı kurutucu RDP’nin yönetimi için gerekli tüm bilgileri içerir. Ayrıca, gazlı kurutucunun, çiğlenme noktası göstergesi ve alarm modunu kapatmak için kurulu ana güç düğmesini içerir.

ELEKTRONİK YOĞUŞMA SUYU TAHLİYESİ

Entegre elektronik yoğuşma suyu tahliyesi EMD 12, yoğuşmanın hava kaybı olmadan tam otomatik olarak boşaltılması için tasarlanmıştır. Kendi kendini temizleyen doğrudan etkili valf, güvenilir bir çalışma sağlar. EMD 12, operasyonel alarm, led gösterge, test düğmesi ve kapasitif seviye sensörü ile donatılmıştır.

DÜŞÜK / YÜKSEK BASINÇ ANAHTARI

Düşük / yüksek basınç anahtarı, emniyet kontrolü olarak kullanılan kontrol cihazlarıdır. Soğutucu basıncı aşırı olduğunda kompresör, kompresör motorunun güç beslemesi kesilerek durdurulur. Bu, ekipmanın olası hasarını önlemek için gereklidir. Anahtarın mevcut oluşu, kurutucu boyutuna bağlıdır.

SICAKLIK ANAHTARI

Sıcaklık anahtarı, kompresör çıkış sıcaklığını izler. Bu sıcaklık çok yüksekse, kompresörün aşırı ısındığı anlamına gelir, bu da dahili bileşenlerine zarar verebilir. Sıcaklığa bağlı olarak, kompresöre güç beslemesinin kesilmesine neden olan önleyici önlemler alınır.

SICAK GAZ BAYPAS VANASI

Sıcak gaz baypas vanasının temel amacı, sistem aşırı düşük yük koşullarında çalışırken kondensatın evaporatör bobininin yüzeyinde donmasını önlemektir.

ENTEGRE ISI EŞANJÖRÜ

Entegre ısı eşanjöründe 3 noktada ısı transferi yapılarak hava içindeki nemin ayrışması sağlanır. Sıcak kompresör havası eşanjör girişinde soğuk kuru hava ile ısı transferi yaparak bir ön soğutma işleminden geçer. Ardından eşanjörün ana plakasında sıvı haldeki soğutucu gaz ile ısı transferi yapar ve bu esnada soğuyarak içinde bulunan nemin yoğuşarak suya dönüşmesi sağlanır. Oluşan kondens suyu otomatik tahliye cihazına nakledilir ve dışarı tahliye edilir. Soğumuş ve nemden ayrışmış olan basınçlı hava eşanjörden çıkarken içeri giren havanın da soğumasını sağlar. 3 noktada ısı transferi ile kurutucu çıkışında +3°C çiğlenme noktası garanti edilir.

VERİMLİ SOĞUTMA SİSTEMİ

Soğutucu gaz kompresörü tarafından basılan sıcak ve gaz halindeki soğutucu akışkan, yüksek verimli soğutma sisteminden geçerken üzerindeki ısıyı atmosfere transfer eder ve tekrar sıvı faza geçer. Böylece kompresör havasını tekrar soğutmak için gerekli enerji alır ve yüksek verimde kurutma sağlar.

KOMPRESÖR

Yüksek verimli pistonlu ve döner soğutucu akışkan kompresörleri, sistem soğutucu akışkanının sirkülasyonunu sağlar. Kompresörler düşük enerji tüketimi ve yüksek güvenilirlik seviyelerine sahip yenilikçi yapıya sahiptir.

ÜRÜN TABLOSU

DÜZELTME FAKTÖRLERİ

ANA BİLEŞENLER

 1. Isı Eşanjör Modülü
 2. Basınçlı hava girişi – ıslak
 3. Basınçlı hava çıkışı – kuru
 4. Kompresör
 5. Kondansatör
 6. Sıcak gaz baypas valfi
 7. Gaz Filtresi
 8. Genleşme valfi veya kılcal boru
 9. Elektronik yoğuşma suyu tahliyesi
 10. Kontrol Ekranı
ÇALIŞMA PRENSİBİ

Soğutma gazlı hava kurutucusunun çalışması iki bağımsız devreye ayrılabilir:

BASINÇLI HAVA DEVRESİ

Sıcak ve nemli basınçlı hava üç kademeli ısı eşanjörüne girer. İlk aşamada “hava-hava” (a) gelen hava soğuk çıkış havası ile önceden soğutulur. Bu aşama, enerji tasarrufu açısından ve tüm sistemin kararlı çalışması için önemlidir. İkinci aşamada “hava soğutucu” (b) hava soğuk soğutucu tarafından soğutulur. Bu aşamada su buharı suya yoğuşur. Üçüncü aşamada “buğu çözücü” (c) tüm sıvı suyu hava akımından ayırır. Soğuk kuru hava daha sonra sıcak giriş havası tarafından yeniden ısıtıldığı “İlk aşama” (a) ‘ya tekrar girer. Enerji tasarrufu özelliğinin yanı sıra bu kademe, kurutucudan çıkan kuru havanın aşağı akış borularının dış tarafında yoğuşmayı önleyecek kadar sıcak olmasını sağlar. Yoğuşan su sistemden elektronik yoğuşma suyu tahliyesi ile tahliye edilir.

SOĞUTUCU DEVRESİ

Devredeki soğutucu gazın sirkülasyonu, yüksek verimli hava sızdırmaz kompresör (4) tarafından sağlanır. Kompresör gazın basıncını arttırır, daha sonra soğutulur ve kondenserde (5) sıvılaştırılır. Kondansatör üzerindeki elektrikli fan sıcaklık veya basınç sensörü ile kontrol edilebilir. Daha sonra sıvı soğutucu, soğutucu akışkanın basıncını düşürmek için bir ölçüm cihazı görevi gören kılcal boru veya termostatik genleşme valfi (8) içinden akar. Basıncın düşürülmesi, evaporatör içinde hedef sıcaklığa ulaşmak için bir tasarım fonksiyonudur (düşük basınç = düşük sıcaklık). Ölçüm cihazının önüne yerleştirilen filtre (7) safsızlıkları yakalar ve sistemin güvenilir şekilde çalışmasını sağlar. Gaz formundaki düşük basınçlı soğutucu akışkan daha sonra tekrar kompresöre girer.

Soğutma basınçlı hava kurutucuları RDP “çevrimdışı” çalışma prensibine göre çalışır, yani kurutucu yüksüz olduğunda (örn. Basınçlı hava giriş akışı düşük veya düşük olduğunda) “sıcak gaz baypas valfi” (6) sıcak soğutucu gaz (kompresörün tahliye tarafından) kompresörün emme tarafına geri döner. Sonuç olarak buharlaşma basıncı / sıcaklığı fabrikada önceden ayarlanmış olan değerde sabit olacaktır.

Yüksek deşarj sıcaklığı durumunda “termik şalter” kalıcı hasar meydana gelmeden önce kompresörü durdurur. Kurutucunun boyutuna bağlı olarak, soğutucu gaz devresine ek güvenlik / koruma cihazları (örn. Düşük basınç şalteri, yüksek basınç şalteri) monte edilmiştir. Daha küçük kurutucular, esas olarak basınçlı havanın çiğlenme noktasını izleyen temel kontrolör ile donatılmıştır. Daha büyük kurutucular, gelişmiş kontrol ve izleme özellikleri sunan daha güçlü kontrolörler ile donatılmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik Özellikler:

 • Kapasite : 20 -13200 Nm3/saat
 • Max Çalışma Basıncı : 14 bar
 • Max. Ortam Sıcaklığı : 1,5°C – 45°C
 • Max. Giriş Hava Sıcaklığı : 55°C
 • Çiğlenme Noktası : 3°C
 • Soğutucu Gaz Tipi : R134a
 • Soğutma Tipi : Hava Soğutmalı
AVANTAJLARI
 • Kanıtlanmış ve sağlam tasarım
 • Yüksek güvenilirlik
 • Çevre dostu
 • Kolay çalıştırma
 • Hızlı kurulum ve basit bakım
 • Yüksek verimli ısı yalıtımı
 • Sabit Çiğlenme Noktası
 • Sessiz yoğuşma suyu tahliyesi
 • Tüm çalışma koşullarında mükemmel performans
 • Standart kompresör çıkışlarına uyacak boyutlandırma
 • Belli başlı tüm Avrupa standartlarına uygundur

OMEGA RDP Soğutucu Gazlı Kurutucu Serisi, çevre dostu R134a gazı ile kompresör tarafından basınçlandırılmış olan havayı 3 °C’ ye kadar soğutarak içindeki nemi yoğuşturup suya dönüştürür ve OMEGA Akıllı Kondens Tahliye enerji tasarruf teknolojisi yardımı ile oluşan suyu sistemden uzaklaştırarak çoğu endüstriyel kullanım için yeterince kuru olan basınçlı hava elde edilmesini sağlar.

Çiğlenme noktası 3 °C’nin yeterli olduğu tüm standart uygulamalarda RDP Soğutucu Gazlı Kurutucu Serisi en doğru tercihtir.

Omega RDP Soğutucu Gazlı Kurutucu ile kurutma işlemi, yüksek verimli ve ultra kompakt 3 kademeli ısı eşanjörü içerisinde gerçekleşen soğutma prensibi ile gerçekleştirilir. İlk aşamada (hava-hava ısı eşanjörü) sıcak ve nemli giriş havası, soğuk hava ile önceden soğutulur. İkinci aşamada (hava soğutucu ısı eşanjörü) havanın soğutulması nedeniyle yoğun su yoğuşması meydana gelir. Tüm yoğunlaştırılmış su üçüncü aşamada entegre buğu çözücü ile ana basınçlı hava akımından ayrılır.

UYGULAMA GÖRSELLERİ