Aktif alümina çok çeşitli sıvı ve gazların kurutulması için uygun bir kurutucudur. Tüm moleküller bir dereceye kadar aktif alümina üzerine adsorbe edilmesine rağmen, en yüksek polariteye sahip olan moleküller öncelikli olarak emilir. Aktif alümina desikant kurutucularında, yağlama yağlarından ve soğutucu akışkanlardan kaynaklanan asitlerin giderilmesinde, saflaştırmada ve yüksek polar bileşiklerin uzaklaştırılmasında adsorban olarak kullanılabilir.

ÜRÜN TABLOSU