Moleculer Sieve 4A oldukça gözenekli, kristalin bir alüminosilikattır. Kristallerdeki gözenek açıklıkları yaklaşık 4A çapa sahiptir. Çoğu  gaz ve buharın dinamik olarak kurutulması için uygun bir üründür. Aynı zamanda, 4A’dan küçük etkin molekül çaplarına sahip diğer safsızlıkları gidermek için de kullanılabilir. Tipik uygulamalar doğal gaz ve havanın kurutulması / saflaştırılmasıdır.

ÜRÜN TABLOSU