Yoğun faz pnömatik taşıma özellikle aşındırıcı ve zor malzemelerin naklinde kullanılır. Kum, çimento ve cam sanayisi örnek olarak gösterilebilir. Burada ürünün hassas ve kırılgan yapıda olması, transfer sırasında fiziksel özelliklerini kaybetmesi gibi bir durum söz konusu ise bu yöntem kullanılmalıdır.

Malzeme aşındırıcı olduğu için boru cidarına hızla çarpmayıp yüksek basınç hava mal karışımı ile birlikte hareket eder. Örneğin dökme çimento silobasları bu yöntemle çalışır. Önce tank içine yüksek basınçlı hava verilir daha sonra açılan vana ile yüksek basınçlı hava mal karışımı siloya transfer edilir.

Yoğun faz taşıma avantajları 

  • Düşük taşıma maliyeti
  • Düşük bakım masrafı
  • Hatasız 7/24 çalışma
  • Düşük ürün hızı dolayısıyla ürüne zarar vermemesi
  • Transfer hattı temizliği gerektirmemesi