Gamma/ XL, üretkenlik, güvenilirlik ve maliyet etkinliği açısından yeni standartlar belirleyen akıllı, pratik bağlantılı manyetik membranlı bir dozaj pompasıdır.

KAPASİTE ARALIĞI:

8 – 80 l/h, 25 – 2 bar